Wakacje 2018

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne.

 

Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest dostarczenie do GOK wypełnionego druku Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego – druk poniżej.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego>>>