Są aktywni...

Sadowieński Klub Seniora rozpoczyna realizację projektu „Aktywny senior”. 24 maja odbyło się pierwsze spotkanie Klubu na temat tego zadania.

Jak informował wcześniej na swojej stronie Urząd Gminy Sadowne: Sadowieński Klub Seniora, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Zadanie nr 1: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych, otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 21 360 zł na realizację zadania „Aktywny senior”.

 

Głównym celem zadania publicznego jest umożliwienie osobom starszym udziału w zróżnicowanych formach działań oraz usług społecznych wspierających ich samodzielność i aktywność.
W ramach projektu zaplanowano:
– zajęcia sportowe dla osób starszych (aerobik, gimnastyka, ćwiczenia usprawniające),
– cykl zajęć (spotkań tematycznych) dotyczących zdrowego odżywiania, chorób społecznych, bezpieczeństwa itp.,
– dwudniowy wyjazd integracyjny (Kazimierz Dolny, Nałęczów i Kozłówka),
– integracyjny piknik rodzinny.

O realizacji zaplanowanych działań w nowym projekcie dyskutowali członkowie Stowarzyszenia Sadowieński Klubu Seniora 24 maja na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. Kierująca Stowarzyszeniem p. Grażyna Kądziela omówiła krok po kroku założenia programu i wynikające z niego zadania do realizacji. Wstępnie przyjęto wspólnie terminy kolejnych spotkań, ale też planowanych zajęć i działań integracyjnych, w tym wycieczek – zapowiedziano, że udział w nich będzie uzależniony od czynnego uczestnictwa danej osoby w innych zajęciach projektu.
Co najważniejsze w projekcie? Informujemy, iż odbiorcami zadania, uczestnikami projektu są seniorzy z terenu gminy Sadowne, członkowie Sadowieńskiego Klubu Seniora, ale też… inni chętni seniorzy – osoby w wieku 55+ (w sumie ok. 50 osób).

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkania sadowieńskich seniorów, które rozpoczynają się od popołudniowych, poniedziałkowych zajęć sportowych w Hali Sportowej przy Gimnazjum.

Koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Wiechowska z Urzędu Gminy w Sadownem.