OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem ogłasza nabór ofert na wyłączność sprzedaży piwa podczas Festynu Wakacyjnego organizowanego w Sadownem 21 lipca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

ul. Kościuszki 35

07-140 Sadowne

Tel. 502 086 989

ogłasza nabór ofert na wyłączność sprzedaży

1. piwa

podczas Festynu Wakacyjnego organizowanego w Sadownem 21 lipca 2018 r.

1. GOK zaprasza do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa podczas imprezy plenerowej Festynu Wakacyjnego w Sadownem 21.07.2018 r. w godz. 17.00 – 2.00.

Informacje dodatkowe:

- impreza odbędzie się na parkingu przy Urzędzie Gminy w Sadownem,

- 21 lipca odbędzie się koncert zespołów: Power Play, FOX i inne,

- koniec sprzedaży w/w następuje w momencie zakończeniu ostatniego punktu programu,

- GOK wskaże miejsce usytuowania ogródka piwnego.

2. GOK zobowiązuje się do podpisania umowy na wyłączność sprzedaży piwa na terenie imprezy z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową, jednak nie mniejszą niż 1000 zł.

3. Formularz oferty w siedzibie GOK oraz na stronie www.goksadowne.pl.

4. Pytania proszę kierować – email: goksadowne@wp.pl w temacie „oferta”.

5. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35,

 07-140 Sadowne.

6. Termin składania ofert upływa dnia 6.07.2018 r. o godz. 12:00.

7. Oferta złożona po terminie nie zostanie uwzględniona.

9. W przypadku złożenia 2 najkorzystniejszych ofert o tej samej cenie, oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.

10. GOK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

 

                               Ewa Piórkowska

                               Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 

Formularz oferty>>>

Regulamin obiektu imprezy masowej>>>

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania stoisk handlowych>>>