Wakacje z Caritas

W okresie od 17.07.2013r. do 26.07.2013r. Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie z Gminą Sadowne realizowała projekt, „Piękno otacza nas wszędzie – krajoznawstwo i turystyka podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2013 r.”, który polegał na organizacji letniego wypoczynku w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym w Broku. Projekt skierowany został do 135 dzieci z terenu województwa lubelskiego, a współfinansowany był ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dzieci podczas wypoczynku brały udział w warsztatach filmowych, edukacyjno-kulturalnych. Uczestniczyły w wycieczce do Sadownego, gdzie zwiedzały Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Sadownem. Pracownicy w/w instytucji prowadzili zajęcia edukacyjno-kulturalne
z dziećmi, przygotowywali od strony merytorycznej piesze i autokarowe wycieczki.
Na zakończenie turnusu zorganizowano na terenie ośrodka w Broku dla dzieci spotkanie podsumowujące projekt, w którym udział wziął Wójt Gminy Sadowne Pan Zdzisław Tracz, osoby prowadzące zajęcia oraz zespół śpiewaczy „Sadowianki”.

 

Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez uprawianie aktywnej turystyki i promocji krajoznawstwa, podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Broku poprzez zaprojektowanie ulotki i filmu promującego Sadowne i jego okolice.
Galeria TU>>