Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

Get Adobe Flash player
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Prev Next

Zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne …

09-08-2022 Hits:34 imprezy plenerowe Administrator

Zapraszamy na Dożynki Gminno-Parafialne w Sadownem

W załączniku regulamin dot. wieńców dożynkowych.

Read more

VIII Retro Moto Show w Sadownem za nami

09-08-2022 Hits:32 imprezy plenerowe Administrator

VIII Retro Moto Show w Sadownem za nami

7 sierpnia 2022 roku w Sadownem odbyło się VIII Retro Moto Show. Ósmy już zlot pojazdów zabytkowych, jak co roku odbył się na placu targowym w Sadownem. Organizatorami imprezy są: Gmina...

Read more

Festyn wakacyjny za nami !!!

21-07-2022 Hits:56 imprezy plenerowe Administrator

Festyn wakacyjny za nami !!!

Festyn wakacyjny już za nami! Mimo niezbyt ładnej pogody, Sadowieńska scena przyciągnęła liczne grono publiczności. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok !!! FOTORELACJA  

Read more

Stowarzyszenie zaprasza na zajęcia

21-07-2022 Hits:45 zajęcia, warsztaty Administrator

Stowarzyszenie zaprasza na zajęcia

Read more

Ruszyły zapisy do Nadbużańskiej Szóstki …

21-07-2022 Hits:55 sport, rekreacja Administrator

Ruszyły zapisy do Nadbużańskiej Szóstki !!!

„Nadbużańska szóstka” kolejny raz w Rażnach Firma Chiptiming przyjmuje już na swej stronie zapisy na bieg i marsz Nordic Walking wśród nadbużańskich łąk. Tegoroczna edycja zostanie rozegrana 21 sierpnia br., a start...

Read more

Zapraszamy na festyn !!!

13-07-2022 Hits:79 imprezy plenerowe Administrator

Zapraszamy na festyn !!!

* Regulamin imprezy w załączniku.

Read more

VIII Retro Moto Show w Sadownem

06-07-2022 Hits:79 imprezy plenerowe Administrator

VIII Retro Moto Show w Sadownem

Read more

Zapraszamy do zapisów !!!

06-07-2022 Hits:76 zajęcia, warsztaty Administrator

Zapraszamy do zapisów !!!

Read more

Bieg Grzymały w Sadownem

06-07-2022 Hits:90 sport, rekreacja Administrator

Bieg Grzymały w Sadownem

W niedzielę 3 lipca w Sadownem odbył się IX Bieg i V Marsz Nordic Walking ku czci bł. ks. Edwarda Grzymały. Bieg wygrał Grzegorz Świętoń ze Strachowa z czasem 00:37:39:68. Na...

Read more

Zapraszamy na Bieg !!!

06-07-2022 Hits:66 sport, rekreacja Administrator

Zapraszamy na Bieg !!!

Read more

Koncert koła muzycznego GOK

06-07-2022 Hits:76 wystawy, spotkania, występy Administrator

Koncert koła muzycznego GOK

Koniec roku szkolnego to nie tylko początek wakacji, ale także znakomita okazja, by pokazać to, czego nauczyliśmy się przez ostatnie miesiące. Taką możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć stworzyła Pani Ewa Jakubik podopiecznym...

Read more

VIII Międzynarodowy Festiwal Poloneza

06-07-2022 Hits:81 wystawy, spotkania, występy Administrator

VIII Międzynarodowy Festiwal Poloneza

25 czerwca 2022 r. w Gminnej Hali Sportowej w Sadownem odbyła się gala finałowa VIII Międzynarodowego Festiwalu Poloneza. Już po raz drugi mieliśmy przyjemność kontaktu na naszym terenie z polonezem i...

Read more

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania GOK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GOK w Sadownem za pomocą adresu iod@sadowne.pl 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor GOK - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOK w Sadownem;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami GOK w Sadownem;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GOK w Sadownem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor GOK w Sadownem.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
  lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOK w Sadownem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kalendarz kulturalny

loader

Imieniny

Dzisiaj jest: 14 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
918
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
960205

Programy

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe:

Tel. stac.: 25-644-28-95
Tel kom.: 502-086-989
E-mail: goksadowne@wp.pl

Hosting : Projekt: