Grupa młodsza

Zajęcia plastyczno - techniczne dla dzieci

Grupa Młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku do 8 lat, które chętnie oddają się pasji twórczej oraz chcą rozwijać zdolności i zainteresowania plastyczne.


Dzieci poznają różne techniki plastyczne, zagłębiają się w twórczość wielkich artystów, a także biorą udział w konkursach krajowych i międzynarodowych.
Planowane są również spotkania z artystami, którzy opowiedzą o swojej twórczości i wprowadzą młodych twórców w świat sztuki.

Zajęcia prowadzi p. Magdalena Zyśk.

 

Regulamin zajęć plastyczno - technicznych dla dzieci do lat 8

Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.

1. Na zajęcia plastyczno - techniczne przyjmowane są dzieci chcące rozwijać swoje umiejętności manualne.

2. Zajęcia są odpłatne – 20 zł/m-c.                                

3. Rodzic (opiekun) winien uiszczać opłatę za cały miesiąc bez względu na obecność dziecka na zajęciach.

4. W przypadku długoterminowej nieobecności (trwającej powyżej 2 tygodni) istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za czas nieobecności, jednakże tę nieobecność należy wcześniej zgłosić (zaraz po zaistnieniu przyczyny np. choroba) pracownikowi GOK-u lub prowadzącemu zajęcia.

5. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w terminie ustalonym przez prowadzącego i trwają 60 minut.

6. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt kościelnych i państwowych.

7. Zajęcia prowadzone są przez instruktora.

8. W przypadku choroby lektora lub jakichkolwiek innych zdarzeń losowych, z powodu których zajęcia nie mogą się odbyć, GOK powiadamia o odwołaniu zajęć lub przeniesieniu ich na inny termin.

9 .Uczestnik, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 zajęcia zostaje skreślony z listy.

10. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest zapewnić dojazd i powrót dziecka.

11. Wyrażenie zgody rodzica (opiekuna) na uczestnictwo dziecka w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Attachments:
Download this file (Oświadczenie - plastyka.doc)Oświadczenie - plastyka.doc[ ]1200 kB