Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

Get Adobe Flash player

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne skierowane są do uzdolnionych aktorsko dzieci w wieku 8 - 12 lat.

Cele zajęć:

- stworzenie dzieciom możliwości działania i przeżywania w związku z przygotowywaniem przedstawień

- wyposażenie ich w niezbędne wiadomości o teatrze

- rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki

- rozbudzanie samodzielności w myśleniu i działaniu

- kształtowanie umiejętności twórczego działania w zespole

Wszyscy uczestnicy zajęć będą mieli swój udział  w przygotowaniu spektaklu, który zaprezentowany zostanie rodzicom i lokalnej publiczności (Uwaga! W trakcie przygotowywania przedstawienia uczestnik nie może zrezygnować z udziału w zajęciach.). 

Grupa może liczyć max. 10 - 12 osób. Rodzic/Opiekun dziecka z dysfunkcją/niepełnosprawnością zobowiązany jest do opieki nad dzieckiem w czasie trwania zajęć.

Od roku szkolnego 2018/2019 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem rozpoczęła działalność Grupa Teatralna BAJ, której członkami są uczestnicy zajęć teatralnych. O Grupie można poczytać na stronie http://www.baj.prosta.pl/.

Zajęcia teatralne oraz Grupę Teatralną BAJ prowadzi p. Danuta Chylińska.

 

Regulamin zajęć teatralnych dla dzieci

Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.

1. Na zajęcia teatralne przyjmowane są dzieci chcące rozwijać swoje umiejętności aktorskie.

2. Zajęcia są odpłatne – 20 zł/m-c.                                   

3. Rodzic (opiekun) winien uiszczać opłatę za cały miesiąc bez względu na obecność dziecka na zajęciach.

4. W przypadku długoterminowej nieobecności (trwającej powyżej 2 tygodni) istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za czas nieobecności, jednakże tę nieobecność należy wcześniej zgłosić (zaraz po zaistnieniu przyczyny np. choroba) pracownikowi GOK-u lub prowadzącemu zajęcia.

5. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w terminie ustalonym przez prowadzącego i trwają 60 minut.

6. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt kościelnych i państwowych. 

7. Zajęcia prowadzone są przez instruktora.

8. W przypadku choroby lektora lub jakichkolwiek innych zdarzeń losowych, z powodu których zajęcia nie mogą się odbyć, GOK powiadamia o odwołaniu zajęć lub przeniesieniu ich na inny termin.

9. Uczestnik, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 zajęcia zostaje skreślony z listy.

10. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest zapewnić dojazd i powrót dziecka.

11. Wyrażenie zgody rodzica (opiekuna) na uczestnictwo dziecka w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Attachments:
Download this file (Oświadczenie - teatr.doc)Oświadczenie - teatr.doc[ ]1200 kB

Kalendarz kulturalny

loader

Imieniny

Dzisiaj jest: 18 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
701
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
414130

Programy

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe:

Tel. stac.: 25-644-28-95
Tel kom.: 502-086-989
E-mail: goksadowne@wp.pl

Hosting : Projekt: