Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

Get Adobe Flash player

Rozpoczęła się rejestracja do VI Biegu!

7 lipca w Sadownem odbędzie się VI Bieg i II Marsz Nordic Walking ku czci bł. Edwarda Grzymały. Rozpoczęła się już rejestracja uczestników tej imprezy sportowej. 

Zapraszamy na stronę: http://biegsadowne19.chiptiming.pl/

 

 

REGULAMIN

VI BIEGU i II MARSZU NORDIC WALKING

KU CZCI BŁOGOSŁAWIONEGO EDWARDA GRZYMAŁY

 

Termin: 7 lipca 2019 r. /niedziela/ Sadowne, start godz.10.30.

Dystans: biegu 10 km, marszu 9 km.

 

1. Cele i założenia imprezy:

 • przybliżenie uczestnikom postaci zamordowanego przez hitlerowców błogosławionego księdza doktora Edwarda Grzymały, który urodził się w miejscu usytuowanym w środkowej części trasy,
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
 • popularyzacja biegania i marszu nordic walking, jako najprostszych form rekreacji fizycznej,
 • promocja Sadownego i Gminy Sadowne, jako miejsc atrakcyjnych dla zdrowego wypoczynku.

2. Organizatorzy:

 • Klub Sportowy „Wicher” Sadowne
 • Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem
 • Nadleśnictwo Łochów

3. Patronat medialny:

 • Portal Info Sadowne – www.info.sadowne.pl

4.Termin i miejsce:

 • Impreza odbędzie się 7 lipca 2019 roku w Sadownem.
 • Start o godz. 10.30 – marsz, godz. 11.00 – bieg. Start i meta usytuowane na polanie leśnej przy wiacie Koła Łowieckiego św. Huberta w Sadownem.
 • Bieg i marsz przeprowadzone będą w całości po pętli, duktami leśnymi lasu „Jegiel”, Leśnictwa Sadowne, Nadleśnictwa Łochów, na trasie o podłożu żwirowo-piaszczystym do miejsca urodzin bł. Edwarda Grzymały i z powrotem.

5. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

a. limit 150 uczestników, w tym 100 biegaczy i 50 piechurów. Za uczestnika uważa się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie http://biegsadowne19.chiptiming.pl/. W momencie zgłoszenia się 150 uczestników lista startowa zostanie zamknięta. Organizatorzy zastrzegają dodatkowe miejsca na liście dla zaproszonych zawodników, gości i sponsorów,

b. w biegu i marszu mogą brać udział uczestnicy, którzy do dnia startu ukończyli 16 rok życia,

c. uczestnicy powyżej 18 roku życia wypełniając formularz zgłoszeniowy jednocześnie oświadczają, iż biegną na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 16 -18 lat (które w dniu biegu tj. 7 lipca 2019 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie wydawania numeru startowego,

d. zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną na stronie biegu prowadzonej przez firmę ChipTiming.pl,

e. opłata startowa dla zgłoszeń elektronicznych – 20,00 zł, opłaty tej należy dokonać po zgłoszeniu do biegu na nr konta: 95923600080260048820000010, Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne. Opłata startowa dla zgłoszeń w biurze zawodów w dniu startu – 40,00 zł,

f. jeżeli limit uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w miejscu startu na 1 godzinę przed startem,

g. numery startowe wydawane będą po zgłoszeniu na 1 godzinę przed startem w miejscu imprezy,

h. pomiar czasu na mecie dokonywany będzie elektronicznie przez firmę Chiptiming.pl, a wraz z numerem startowym uczestnicy otrzymają zwrotne chipy,

i. biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy tj. 7 lipca 2019 r. od 9.00 do 10:30,

j. w biegu prowadzona będzie klasyfikacja open w kategoriach kobiet i mężczyzn, a także klasyfikacje wiekowe: I - od 16 do 29 lat, II - od 30 do 49 lat i III - powyżej 50 lat, w kategoriach kobiet i mężczyzn,

k. w marszu prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa open do 45 lat i powyżej 45 lat,

l. zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii nagrodzeni zostaną pucharami i dyplomami, natomiast wszyscy uczestnicy, którzy ukończą imprezę mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal.

6. Zasady finansowania:

- Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają Organizatorzy.

- Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

7. Postanowienia końcowe:

 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę (chyba, że warunki pogodowe zagrażać będą życiu lub zdrowiu uczestników).
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy.
 • Trasa biegu i marszu zostanie oznaczona i zabezpieczona w punktach przez Organizatorów.
 • Organizatorzy zapewniają podawanie uczestnikom w połowie trasy (w miejscu urodzin Patrona imprezy) oraz na mecie napoju. Wśród uczestników rozlosowane będą drobne upominki. Organizatorzy zapewniają też tradycyjne kiełbaski z grilla i jagodzianki.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 150 uczestników.
 • Organizatorzy nie zapewniają szatni i depozytów dla uczestników, zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej oraz toalety bez bieżącej wody.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub utracone podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie/przemarsz po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu/marszu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik zgłaszając się do biegu/marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w Biegu. Natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
 • Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 • Protesty rozstrzyga Komandor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Komandor Biegu: Emil Filipiak – tel: 695 507 275

Kalendarz kulturalny

loader

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
652
Zakładek:
6
Odsłon artykułów:
361067

Programy

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe:

Tel. stac.: 25-644-28-95
Tel kom.: 502-086-989
E-mail: goksadowne@wp.pl

Hosting : Projekt: