UWAGA! KONKURS ŚWIĄTECZNY!

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem ogłasza Konkurs pn. „Najładniejsza bombka choinkowa” – skierowany do wszystkich mieszkańców Naszej Gminy.

Celem Konkursu jest promocja inicjatyw wśród mieszkańców Gminy Sadowne oraz podtrzymywanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych.

Prace konkursowe – ozdobione bombki choinkowe (wykonane z dowolnego materiału) autor wykonuje samodzielnie i wybraną przez siebie techniką, liczy się pomysłowość i kreatywność. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

Prace wraz z Kartą zgłoszenia należy złożyć do Organizatora – Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r., po czym zostaną one ocenione przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję i zaprezentowane na wystawie, jako element wystroju choinki w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora do dnia 22 grudnia 2017 r.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. Liczymy na oryginalne pomysły, których efektem będzie powstanie ciekawych prac.

Regulamin konkursu>>>

Karta zgłoszenia do konkursu>>>