Bezpłatne badania słuchu

W dniu 11 października 2015 r. z inicjatywy Pani Elżbiety Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego zostały zorganizowane w Gminnym OśrodkuKultury
w Sadownem bezpłatne badania słuchu, badania laryngologiczne: uszu, nosa, gardła, krtani. Badania prowadzili lekarze laryngolodzy. Mieszkańcy gminy Sadowne mogli się zbadać w godzinach 11:00-16:00.

Z bezpłatnego badania skorzystało ponad 60 osób.